Szkolenia bhp online

Szkolenia bhp przez internet to idealna forma szkoleń bhp dla wszystkich pracodawców i ich pracowników, dla których ważne jest efektywne wykorzystanie czasu pracy, wygoda oraz optymalizacja kosztów.

Slide 1

Kurs bhp online dla pracodawców

szkolenie okresowe bhp przez internet dla wszystkich pracodawców oraz osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami

Kurs bhp online dla osób kierujących pracownikami

szkolenie okresowe bhp online dla kierowników, w tym mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych

Kurs bhp online dla pracowników administracyjno - biurowych

szkolenie okresowe bhp przez internet dla pracowników administracyjno-biurowych i innych narażonych na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych, niebezpiecznych

Kurs bhp online dla pracowników inżynieryjno - technicznych

szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno - technicznych, w szczególności dla projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji

Szkolenia okresowe bhp online (kształcenie samokierowane) są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. ws. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz. 1860).